sobota 30. května 2015

Ohlášky 31.května 2015

Dnes je Slavnost Nejsvětější Trojice.
Děkujeme všem, kteří pomohli při přípravě a průběhu Nocí kostelů.

V tomto týdnu si připomínáme:
 po: Památka sv. Justina, mučedníka
st: Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
čt: Slavnost Těla a Krve Páně
 Je to doporučený svátek. 
pá: Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
 ne: 10. neděle v mezidobí

Dnes večer zveme na modlitbu se zpěvy z Taizé v 19,45 hod. Modlitbu zpěvem doprovodí BES - brněnský ekumenický sbor pod vedením Luboše Rause.

Ve středu 3. června 2015 se v 19,15 sejde ekonomická rada farnosti.

V sobotu 20.6. 2015 po večerní mši svaté caa. 19.30 zveme ke společnému opékání u ohně. Jídlo a pití zajištěno. Bude příležitost k neformálnímu setkání s kněžími i farníky.

Ve dnech 3-5. června navštíví kostel u sv. Janů (minoritů) v Brně kopie slavné sochy sv. Archanděla Michaela z Gargana.

V neděli 7. června zveme všechny ke společné oslavě slavnosti Těla a Krve Páně. V kostele sv. Janů (u minoritů)začíná mše svatá v 15.30hod. Hlavním celebrantem bude provinciál jezuitů o. Josef Stuchlý. Liturgii svým zpěvem doprovází Schola brněnské mládeže. Po mši svaté půjdeme v eucharistickém průvodu městem do katedrály, kde bude od cca. 18.00 do 18.30 hod. adorace, kterou povede brněnský o. biskup Vojtěch Cikrle. 

Příští neděli bude celonárodní sbírka na eucharistický kongres.

Žádné komentáře: