čtvrtek 18. června 2015

Čtení Bible vrcholí - certifikát za přečtení Bible

Skoro před dvěma roky v říjnu 2013 jsme dostali požehnání ke čtení Bible. K velkému překvapení ji už máme skoro přečtenou od začátku až do úplného konce. V říjnu letošního roku, dá-li Pán, četbu slavnostně zakončíme. Ještě nás čeká pár žalmů, poslední část proroka Izaiáše a Janovo evangelium. Kdo bude chtít, bude si moct odnést certifikát za přečtení celé Bible. Bylo by dobré a pěkné, aby k cíli došlo co nejvíce z těch, kteří před dvěma lety s četbou začali, proto bych Vás všechny chtěl ještě povzbudit k finální četbě. Věřím, že bude i vzájemným obohacením setkat s těmi (vidět všechny), kteří se odvážili do toho projektu zapojit. Věřím, že bude přínosem podělit o své zkušenosti s četbou Bible tímto způsobem s ostatními. Bude žasnout, jakými různými způsoby se dá Bible číst.     P. Petr Polívka

Žádné komentáře: