sobota 27. června 2015

Jak probíhá příprava na biřmování :-)

Je to již nějakou neděli na zpět, přesněji neděle 19. 4. 2015, kdy naši farnost navštívil generální vikář Mons. Jiří Mikulášek. Bylo nám ctí a jistě i jemu, neboť mohl skupině mladých lidí udělit svátost biřmování. Je to jistě důležitá část života pro každého křesťana, ale hlavní je již příprava, aby člověk pochopil s čím (kým) má tu čest. My se rozhodli věnovat přípravě dva roky. Není to úplně krátká doba, ale když víte proč svůj volný čas obětujete, napadne Vás, že je to naopak krátké. Neboť ani za dva roky nepochopíte vše. To je dobré si ujasnit hned na začátku, než se k přípravě na biřmování napíšete. Možná byste byli zklamaní, naštvaní, nešťastní.
Bylo by to ovšem velké nedorozumění. Náboženství a vše co k němu patří zkoumá člověk po celý život. Příprava Vám jistě v mnohém pomůže a donutí Vás přemýšlet. Tak jako v našem případě. Nebylo to formou učitel a žáci, nýbrž společná práce a zamyšlení. Pročetli jsme skutky apoštolů, vždy jsme si řekli, co nás zaujalo. Bylo zajímavé, že i jedno jediné slovo může člověka oslovit a dát textu najednou jiný rozměr. Není to jen příběh, je to poselství. Taky jsme měli různé víkendové akce. Tam jsme se všichni lépe seznámili, a to taky hodně pomohlo vztahům mezi námi. Jeden už se nebojí se nějak projevit nebo plácnout, co jej napadne. Když toho na nás bylo moc a víkend byl daleko, zašli jsme na bowling. Na který nás pozval osobně náš pan farář Petr Polívka. Ještě jednou: děkujeme!!! Den před biřmováním jsme šli na pouť do Sloupu, o které jistě většina z vás slyšela. Šli s námi i naši biřmovací kmotři a kmotry. Byla to pěkná tečka na závěr naší přípravy. Udělení svátosti biřmování je další krok, ale jistě ne poslední. Pokud by tomu tak bylo, nic jsme nepochopili a jsme k politování hodní. Tak všem biřmovaným přeji hodně zdaru!

Žádné komentáře: