čtvrtek 18. června 2015

Nevšední mše svatá

Nevšední mše svatá se odehrála v obyčejný všední den ve středu 17. června. Hned na začátku byly zřejmé dvě zvláštnosti. Přítomnost mládeže ve vyšším počtu a pěti kněží u oltáře.
Jak se později ukázalo, obě skutečnosti sice spolu nesouvisely, ale byly šťastnou shodou náhod nebo spíše obdarováním pro všechny přítomné. Návštěva otce provinciála a dalšího spolubratra ze Schönstattského hnutí nebyla farníkům dopředu známa. A mládež měla zas překvapení pro otce Petra, který byl hlavním koncelebrantem této bohoslužby. Biřmovanci se svými rodinami a s kamarády přišli poděkovat za prožitou svátost biřmování a děkovat a prosit za otce Petra. V obětním průvodu pak předali otci Petrovi zdobenou svíci, na které bylo napsáno poděkování i se smajlíkem a všech sedm jmen biřmovanců.
Jak se ukázalo, překvapení se vskutku vydařilo. Otec Petr až do přímluv nic netušil (mše svatá byla zapsána “na úmysl dárce“), až v přímluvách bylo řečeno, že tato mše svatá je obětována na poděkování za svátost biřmování a za otce Petra. Tak přejme našim biřmovancům i celé farní rodině další radostná překvapení a stálou otevřenost Duchu Svatému.

Další fotografie

Žádné komentáře: