sobota 13. června 2015

Ohlášky 14.června 2015

Dnes je 11. neděle v mezidobí.

Děkujeme všem, kteří pomohli při generálním úklidu kostela.

V tomto týdnu si připomínáme:
 po: nez Památka sv. Víta, mučedníka
pá: nez. památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa
ne: 12. neděle v mezidobí

Tuto středu 17. června 2015 je uzávěrka nového čísla farního zpravodaje. 

Tuto sobotu 20.6. 2015 v 19.30 zveme všechny na opékání u ohně na naši farní zahradu. Je to jedinečná příležitost k setkání s ostatními, které možná známe jen podle vidění z bohoslužeb.

V září bychom rádi udělali farní zájezd do rakouských cisterciáckých klášterů Heiligenkreuz a Lilienfeld se zpáteční návštěvou městečka Pulkau. Navrhovaný termín je sobota 19. září, odjezd by byl v7.00 ráno z Brna a návrat v 19 hod. večer. Cena by mohla být 350,-.Kč na osobu za autobus a 12,-Euro za vstupy do klášterů.K tomu, aby se zájezd mohl za těchto podmínek uskutečnit potřebujeme 45 zájemců. Kdo by měl zájem, může se napsat na lístek v kostele a uvidíme, jestli autobus naplníme. Potřebovali bychom to vědět do konce června.

Blíží se farní tábor a s tím vrcholí i jeho přípravy. Hledáme šikovné švadleny, které by nám pomohli našít pro děti látkové balónky ze zbytků látek a punčoch. Kdo by mohl pomoci, hlaste se prosím, v sakristii. Potřebujeme jich alespoň 50. Uvítáme i roztrhané punčochy, silonky a zbytky látek.

Příští školní rok 2015/16 začne příprava na svátost biřmování pro mládež od 15 do 20 let. Zahájíme ji v polovině září. Přípravu na biřmování pro starší tj. nad 20 let, horní hranice neexistuje budeme zahajovat o rok později tj ve školním roce 2016/17. Obě skupiny potom přijmou svátost biřmování na přelomu května, června 2017.

Příprava na první svaté přijímání bude probíhat za rok tzn. ve školní roce 2016/17. Děti by měly už předtím alespoň rok chodit do náboženství. Na faře už máme skupinky 6 dětí, takže kdo by se k nim chtěl ještě připojit má možnost.

Vyučování náboženství bude opět probíhat na faře a v případě dostatečného zájmu na ZŠ Řehořově. Budou tři skupiny. Děti, které ještě nebyly u svatého přijímání. Děti po svatém přijímání do konce Základní školy a rádi bychom nabídli náboženství pro středoškoláky.

Příprava na křest dospělých bude začínat od září a křest bude o Velikonocích 2016.

Žádné komentáře: