sobota 20. června 2015

Ohlášky 21.června 2015

Dnes je 12. neděle v mezidobí.
Dnešní sbírka je na bohoslovce.

V tomto týdnu si připomínáme:
st: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
 ne: 13. neděle v mezidobí

Příští neděli 28. června 2015 vyjde nové číslo farního zpravodaje. 

Tuto středu 24.června 2015 bude Setkání čtenářů Bible. Budeme procházet žalmy č. 75-111.

Projekt "Vezmi a čti celou Bibli" se pomalu blíží ke konci. Využijte nyní prázdnin a dovolených k dočtení kapitol a knih, které Vám ještě chybí. V říjnu bude setkání všech, kdo se do projektu zapojili a bude možné získat certifikát za přečtení celé Bible. 

V září bychom rádi udělali farní zájezd do rakouských cisterciáckých klášterů Heiligenkreuz a Lilienfeld se zpáteční návštěvou městečka Pulkau. Více informací na nástěnce, na webu farnosti.

Hledáme ještě šikovné švadleny, které by nám pomohli našít pro děti látkové balónky ze zbytků látek a punčoch.

Od září začne příprava na svátost biřmování pro mládež od 15 do 20 let.

Od září začne vyučování náboženství pro základní i střední školu.

Od září začne příprava na křest dospělých.

Žádné komentáře: