sobota 27. června 2015

Ohlášky 28.června 2015

Dnes je 13. neděle v mezidobí.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
(V univerzální církvi patří mezi zasvěcené svátky. U nás má označení doporučený svátek, to znamená, komu v tomu nebrání zaměstnání nebo jiné vážné povinnosti, tak se doporučuje v tento den mše svaté zúčastnit)
Mše svatá bude ráno v 6.00 hod. a mimořádně i večer v 18.30
pá: Svátek sv. Tomáše, apoštola
Je to první pátek v měsíci, po mši svaté budou litanie a svátostné požehnání.
ne: Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy

Dnes vychází nové číslo farního zpravodaje.

Další setkání čtenářů Bible bude ve středu 15.července v 19,15.

Projekt "Vezmi a čti celou Bibli" se pomalu blíží ke konci. Využijte nyní prázdnin a dovolených k dočtení kapitol a knih, které Vám ještě chybí. V říjnu bude setkání všech, kdo se do projektu zapojili a bude možné získat certifikát za přečtení celé Bible. 


Prosíme všechny, kteří se přihlásili na farní zájezd do rakouských cisterciáckých klášterů Heiligenkreuz a Lilienfeld se zpáteční návštěvou městečka Pulkau, aby zaplatili zálohu 100,-Kč v sakristii. S termínem už můžete počítat. Je ještě pár volných míst. 

Vzadu na stolku si můžete vzít přihlášku do náboženství a na přípravu na biřmování (pro mládež od 15 do 20 let). Není potřeba ještě vyplňovat biřmovací jméno ani biřmovacího kmotra, ty bude možné doplnit později. 

V sakristii se můžete hlásit na přípravu na křest dospělých.

V úterý 21. července 2015 bude v naší farnosti adorační den. Začneme ho mší svatou v 6:00 ráno. Během dne bude příležitost k soukromé adoraci, v časech, které bude možné pokrýt. Na adoraci se můžete zapsat v sakristii. Adorační den zakončíme mši svatou v 18:30, která bude zároveň vyvrcholením eucharistického kongresu v naší farnosti. 

Během letních prázdnin, prosíme lektory, aby se podle možností zapisovali na čtení během nedělních bohoslužeb alespoň týden dopředu. 

Během letních prázdnin nebude v našich silách zajistit zpovídání během bohoslužeb, využijte, prosím, příležitosti 1/2 hodiny před každou mši svatou. Na první pátek v měsíci zpovídat budeme i během bohoslužby.

Žádné komentáře: