úterý 30. června 2015

Ohlášky 5. července 2015

Dnes je Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: nez. památku sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice
so: Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

ne: 15. neděle v mezidobí

Další setkání čtenářů Bible bude ve středu 15.července v 19,15.

V úterý 21. července 2015 bude v naší farnosti adorační den. Začneme ho mší svatou v 6:00 ráno. Během dne bude příležitost k soukromé adoraci, v časech, které bude možné pokrýt. Na adoraci se můžete zapsat v sakristii. Adorační den zakončíme mši svatou v 18:30, která bude zároveň vyvrcholením eucharistického kongresu v naší farnosti.

Žádné komentáře: