sobota 29. srpna 2015

Ohlášky 30. srpna 2015

Dnes je 22.neděle v mezidobí.

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří pomohli při pátečním úklidu kostela i prostor okolo kostela i za posekání trávy.

V tomto týdnu si připomínáme:
čt: Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
pá: První pátek v měsíci.
Bude mše svatá za dobrodince naší farnosti, litanie, zásvětná modlitba a svátostné požehnání.
ne: 23. neděle v mezidobí

Prosíme rodiče, aby přihlásili své děti do náboženství. Rádi bychom vytvořili funkční skupinky, ve kterých bude možné poznávat sebe, druhé i Boha a zažít společenství. Přihlášky můžete odevzdávat v sákristii nebo na faře.

Pro mládež od 15 let nabízíme přípravu na biřmování, která bude začínat v září. Rádi bychom vytvořili živou otevřenou skupinku, ve které bude možné mluvit o své víře a učit se ji více aplikovat v každodenním životě. Přihlášky můžete odevzdávat v sákristii nebo na faře.

V září bude začínat příprava na křest dospělých. Pokud je tu někdo, kdo by se chtěl nechat pokřtít, nebo víte o někom, že uvažuje je možné se přihlasit v sákristii.

Od příští neděle 6.září 2015 budou děti dostávat samolepky, které si budou lepit do sešitku, který dostanou příští neděli. Tématem letošního sešitku bude Ježíš v nedělních evangeliích. Obrázek v sešitku si děti mohou vymalovat podle samolepky, kterou dostanou. Ke každému obrázku bude krátký příběh ze současného života dětí a návrh aktivity dětí během následujícího týdne.

Od příští neděle 6.září 2015 začnou mše svaté pro rodiny s dětmi, které budou každou neděli v 9.30.

Od října je možné pokračovat ve farní florbale na ZŠ Štolcově. Prosíme ty z vás, kteří mají zájem, aby se přihlásili.

Uvažujeme o zpívání, případně o spolču pro děti v předškolním a školním věku. Prosíme rodiče dětí, kteří by o něco takového měli zájem, aby se přihlásili v sákristii. Mohlo by to být i v neděli po mši svaté v 9.30.

 Ohlášky trochu dopředu 

V neděli 13.září 2015 bude po mši svaté v 9.30 otevřena farní kavárna.

Ve středu 16.září bude setkání čtenářů Bible po mši svaté to je caa. 19.15.

V sobotu 19.září 2015 bude farní zájezd do Heilgenkreuz, Lilienfeld a Pulkau v Rakousku. Už máme domluvenou prohlídku v cisterciíckých klášterech Heiligenkreuz a Lilienfeld a mši svatou v kostele svatého kříže, kde jsou ostatky svatého Kříže. Zbytek peněz za zájezd se bude platit při nástupu do autobusu. Vstupenky do klášterů budeme platit dohromady a bude je možné zaplatit v korunách.

První setkání pastorační rady v novém školním roce bude ve středu 23.září 2015. Začneme ho spolčnou mši svatou v 18.30. Už je rok, co jste svěřili své hlasy těmto lidem, aby zastupovali Vaše zájmy, názory i hodnoty. Myslím, že je čas jim poděkovat, že se o to snaží, ale třeba vyjádřit i svoji podporu, tím že se zúčastníte této zahajovací mše svaté.

Žádné komentáře: