sobota 26. září 2015

Ohlášky 27.září 2015

Dnes je 26.neděle v mezidobí.

Děkujeme všem, kteří pomohli při pátečním úklidu kostela.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa.
 Je to doporučený svátek. Mše sv. bude ráno v 8.00 hod. a večer v 18.30.
út: Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
st: Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
čt: Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
pá: Památka svatých andělů strážných
Je to první pátek v měsíci. Mše sv. je za dobrodince naší farnosti.
Po mši sv. budou litanie, zásvětná modlitba a svátostné požehnání.
 Poté bude příležitost k soukromé adoraci do 20.00 hod.
ne: 27. neděle v mezidobí

Příští neděli vyjde nové číslo farního zpravodaje. 

Příprava na biřmování bude toto úterý 29.9.2015 po mši sv. v 19.15 na faře.

V sobotu 3. října 2015 bude v 18.00 hod modlitba za obnovu mariánského sloupu v Praze. Všichni jste srdečně zváni. 

Příští neděli 4. října 2015 bude po mši svatá v 9.30 první spolčo pro děti. Více info na nástěnce a na webu. 

Prosíme všechny, kteří se zapojili do "Projektu Vezmi a čti celou Bibli", aby se přihlásili do středy 30.9.2015 v sákristii, abychom pro ně mohli připravit certifikáty za přečtení Bible nebo za dvouroční úsílí přečíst celou Bibli. 

V úterý 13. října 2015 zveme všechny, kdo se zapojili do projektu "Vezmi a čti celou Bibli" na Závěrečný večer čtenářů Bible po mši sv. caa. 19.15. Součástí večera bude sdílení zážitků i zkušeností s dvouročním čtením Bible. Večer zakončíme předáním certifikátu za přečtení Bible a nebude chybět ani osobní požehnání. 

Od nového školního roku rozšiřujeme příležitosti k soukromé adoraci v našem kostele. Každý první pátek v měsíci bude příležitost k adoraci do 20.00 hod. Chceme nabídnout i další adorační dny (zhruba 3krát až 4krát do roka), kdy bude kostel otevřen od ranní až do večerní bohoslužby. Adorační den bude ve středu 11.listopadu 2015. 

Národní eucharistický kongres vyvrcholí společnou mší svatou v sobotu 17.10.2015 v 10.30 na Náměstí Svobody v Brně. Předprogram začíná v 9.00 hod. Místa k sezení na Náměstí Svobody nejsou. V případě deštivého počasí mějte s sebou pláštěnky namísto deštníků, které brání přítomným ve výhledu. Vstupenky na eucharistický kongres budou pro naše farníky k dispozici nejpozději 12.10.2015. Eucharistický kongres doprovází i program v jednotlivých farnostech. Na některé body programu je nutné si obstarat extra vstupenky. 

Od nového školního roku je čtení při nedělních bohoslužbách rozděleno mezi lektory, kteří se střídají 1x za 14dní až 1x za měsíc. Stále hledáme nové lektory, kteří by byli ochotni číst pravidelně 1x za měsíc zvláště při mši sv. v 8.00 hod, v 11.00 hod. a v 18.30. Hlásit se můžete v sákristii nebo na faře.

Farní florbal v letošním roce nabízet nebudeme. Najde se sice pár hráčů, kteří si rádi přijdou zahrát, když se jim to hodí a mají do toho chuť, ale není dostatek nadšenců, kteří by chodili pravidelně celý školní rok. 

V sákristii si můžete zakoupit stolní kalendáře na příští rok 2016.

Žádné komentáře: