sobota 5. září 2015

Ohlášky 6. září 2015

Dnes je 23.neděle v mezidobí.

V tomto týdnu si připomínáme:
út: Svátek Narození Panny Marie
ne: 24. neděle v mezidobí

Příští neděli 13.září 2015 bude sbírka na podporu pastoračních aktivit děkanství.

Vyučování náboženství pro nejmladší (předškolní a 1-3.třídu) bude na faře každé pondělí od 16.45 do 17.30 s naší paní katechetkou Marií Sychrovou. První hodina bude příští pondělí 14.září 2015. Pro starší děti zatím hledáme termín.

Pro mládež nabízíme přípravu na biřmování. Přihlášky můžete odevzdávat v sákristii nebo na faře do příští neděle 13.9. 2015. První setkání bude v pátek 18.září 2015 po mši sv. v 19.15, kde se domluvíme jak a kdy bude příprava probíhat. 

Mše sv. pro rodiny s dětmi bude každou neděli v 9.30. Zkusíme to letos tak, že promluva bude mít dvě části. Jedna část bude zaměřená víc pro rodiče a prarodiče a druhá víc pro děti. Děti se budou moct aktivně podílet na přímluvách a přinášení obětních darů. Po každé bohoslužbě děti dostanou samolepku, kterou si budou lepit do sešitku Ježíš v nedělních evangelií. 

Příští neděli 13.září 2015 bude na faře po mši svaté v 9.30 otevřená farní kavárna. Přijďte se podívat, popovídat si a poznat nové tváře.

Od října je možné pokračovat ve farní florbale na ZŠ Štolcově. Prosíme ty z vás, kteří mají zájem, aby se přihlásili. 

Uvažujeme o zpívání, případně o spolču pro děti v předškolním a školním věku. Prosíme rodiče dětí, kteří by o něco takového měli zájem, aby se přihlásili v sákristii. Mohlo by to být i v neděli po mši svaté v 9.30. 

Hledáme den a hodinu k soukromé adoraci, která by byla nejdostupnější všem skupinám ve farnosti tj. mládeži, rodinám, seniorům i jednotlivcům. Vyjádřit se můžete na anketě na facebooku nebo vzadu na stolku udělat jeden křížek do čtverečku – každý sám za sebe. 

Oznamujeme, že snoubenci Štěpán Verbík bydlící v Brně na Křenové 3 a Veronika Hájková bydlící v Brně na Botanické 51 si udělí v kostele sv. Janů dne 26.9. v 11hod. svátost manželství. Pokud je někomu známa nějaká překážka tohoto zamýšleného manželství, je povinen ji oznámit duchovnímu správci.

Ohlášky trochu dopředu  

Ve středu 16.září bude setkání čtenářů Bible po mši svaté to je caa. 19.15. 

V sobotu 19.září 2015 bude farní zájezd do Heilgenkreuz, Lilienfeld a Pulkau v Rakousku. Zbytek peněz za zájezd se bude platit při nástupu do autobusu. Vstupenky do klášterů budeme platit dohromady a bude je možné zaplatit v korunách. 

Zveme všechny děti, rodiče na Potáborové setkání v neděli 20. září 2015 po mši sv. v 11.00 hod. na faře. Podíváme se znovu do Hobětína, Divočiny, Mlžných hor, Jezerního města i do Osamělé hory. Skřeti a Zlobři už snad nedorazí...Tuto neděli bude mimořádně mše sv. pro rodiny s dětmi až v 11.00 hod. 

První setkání pastorační rady v novém školním roce bude ve středu 23.září 2015, které začneme mši svatou v 18.30. Na mši svatou jsou zváni i všichni farníci. Můžete tak vyjádřit Vaši podporu i poděkování těm, kteří zastupují Vaše zájmy, názory i hodnoty ve farnosti.

Žádné komentáře: