čtvrtek 22. října 2015

Dušičková pobožnost u hrobu kněží: 1 listopadu 2015 v 16.00 hod.

Milí farníci! V neděli 1.listopadu 2015 bude v 16.00 hod. dušičková pobožnost u hrobu kněží. Sraz bude na brněnském ústředním hřbitově u hrobu, kde odpočívají také kněží dříve sloužící v naší farnosti. Na ústřední hřbitov se dostanete tramvají 2 nebo 5. 
Pro získání plnomocných odpustků pro duše zesnulých je potřeba, mimo přijetí sv. smíření, sv. eucharistie, modlitby na úmysl římského biskupa, také se na hřbitově pomodlit za zesnulé.

Žádné komentáře: