sobota 31. října 2015

Ohlášky 1. listopadu 2015

Dnes je Slavnost všech svatých.

Děkujeme všem, kteří pomohli při farní brigádě.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
Mše sv. bude ráno v 6.00 hod., a mimořádně i večer v 18.30.
st: Památka sv. Karla Boromejského, biskupa
pá: První pátek v měsíci
 Po mši sv. budou litanie, zásvětná modlitba a příležitost k soukromé adoraci do 20.00 hod.
ne: 32.neděle v mezidobí

Dnes bude po mši svaté v 9:30 (tj. asi v 10.30) spolčo pro děti. 

Dnes bude v 16.00 hod. dušičková pobožnost u hrobu kněží na brněnském ústředním hřbitově u kanovnických hrobů, kde odpočívají také kněží dříve sloužící v naší farnosti.  

Zítra v pondělí 2.listopadu 2015 vzpomínáme na všechny věrné zemřelé. Při mši sv. v 18.30 si bude moct každý účastník bohoslužby zapálit svíčku za člověka, kterého si Pán už povolal k sobě. Může to být za naše rodiče, za dědečka za babičku, za naše sourozence, za naše děti, za nějakého blízkého člověka, nebo i kamaráda, za nějakého kněze, katechetku, kteří nás už opustili. Svíčku každý dostane. Nenoste si, prosím, vlastní.

V pondělí 2.listopadu 2015 se sejde po večerní mši sv. ekonomická rada farnosti

Ve středu 11.listopadu 2015 bude adorační den. Příležitost k soukromé adoraci bude od ranní mše svaté tj. 6.30 do večerní mše sv. tj. 18.30. 

 Dnes a zítra je možné získat plnomocné odpustky přivlastnitelné jen duším v očistci. K jejich získání je potřeba přijmout svátost smíření, sv. přijímání a pomodlit se v kostele na úmysl Svatého Otče Otče náš a Věřím v Boha. Během tohoto týdne je možné odpustky získat po přijetí svátosti smíření a sv. přijímání i při návštěvě jakéhokoliv hřbitova, kterou spojíme s modlitbou za zemřelé.

Žádné komentáře: