sobota 24. října 2015

Ohlášky 25.října 2015

Dnes je 30.neděle v mezidobí.

V tomto týdnu si připomínáme:
st: Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
čt: Památka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice
ne: Slavnost všech svatých

Na Slavnost všech svatých odpoledne a v den vzpomínky na zemřelé je možné získat plnomocné odpustky přivlastnitelné jen duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek je třeba se při návštěvě kostela pomodlit modlitbu Páně a vyznání víry. Od 1. do 8. listopadu je možné získat tyto odpustky při návštěvě hřbitova, je-li spojena s modlitbou za zemřelé. Pokud někdo ze závažných důvodů nemůže, může ji získat už od 25.10. 

(Tři obvyklé podmínky: svátost smíření, svátost eucharistie, modlitba na úmysl sv. Otce) 

Dnes bude po mši sv. v 9.30 otevřena naše farní kavárna.

V sobotu 31.10. bude brigáda na farním dvoře od 9:00 hod.

Příští neděli 1.listopadu 2015 bude po mši svaté v 9:30 (tj. asi v 10.30) bude spolčo pro děti.

V neděli 1.listopadu 2015 bude v 16.00 hod. dušičková pobožnost u hrobu kněží. Sraz bude na brněnském ústředním hřbitově u hrobů, kde odpočívají také kněží dříve sloužící v naší farnosti. Na ústřední hřbitov se dostanete tramvají 2 nebo 5. 

Přijďte zapálit svíčku za vaše zemřelé. V pondělí 2.listopadu 2015 bude v našem kostele při mši sv. v 18.30 slavena mše svatá za naše zemřelé a budeme se za ně modlit. Každý bude moct zapálit svíčku za svého zemřelého člověka, ať už zemřel v tomto roce nebo i dříve. 

Do konce listopadu je možné přihlásit se k odběru brožury Slovo na cestu na rok 2016. Brožura formátu malého deníčku (A6) vychází každé dva měsíce. Obsahuje čtení, žalm a evangelium ze mše sv. na každý den. O nedělích navíc krátká zamyšlení. Cena na celý rok je podle Vašich možností 360 až 400 Kč. Kontakt na sebe nechte v sakristii. 

Hledáme sbormistra na zástup pro náš chrámový sbor, který by vedl zkoušky, když náš vedoucí nemůže. Hra na varhany je vítána. 

V sakristii si můžete zakoupit stolní kalendáře na příští rok 2016.                      

Žádné komentáře: