sobota 3. října 2015

Ohlášky 4. října 2015

Dnes je 27.neděle v mezidobí.

Děkujeme všem, kteří pomohli při přípravě farního zpravodaje, který dnes vychází.

V tomto týdnu si připomínáme:
st: Památka Panny Marie Růžencové
ne: 28. neděle v mezidobí

Dnes po mši svaté v 9.30 bude na faře první spolčo pro děti.

Hledáme sbormistra na zástup pro náš chrámový sbor, který by vedl zkoušky, když náš vedoucí nemůže. Hra na varhany je vítána. První zkouška chrámového sboru bude tuto středu 7.10. 2015 v 19:15 na faře v sále. 

Srdečně zve na modlitbu se zpěvy z Taizé v neděli 11.10. 2015 v 19,45 hod. Modlitbu zpěvem doprovodí sbor pod vedením Anny Prchalové.

V úterý 13. října 2015 zveme všechny, kdo se zapojili do projektu "Vezmi a čti celou Bibli" na Závěrečný večer čtenářů Bible. Zváni jste už na mši sv. v 18.30 a po mši sv. bude setkání. Součástí večera bude sdílení zážitků i zkušeností s dvouročním čtením Bible. Večer zakončíme předáním certifikátu za přečtení Bible a nebude chybět ani osobní požehnání.

V sobotu 31.10. bude brigáda na farním dvoře od 9hod. Budeme rýt celou zahradu, čistit a sestříhat keře, aby to bylo nachystané na jaro na výsadbu.

Zveme vás na benefiční koncert pro hospic sv. Alžběty. Koncert se uskuteční 7. října v 19.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie (u jezuitů) a vystoupí na něm prestižní brněnský sbor Kantiléna. Výtěžek z koncertu půjde na potřeby hospice, který je jediným hospicem u nás v Brně a pečují zde o lidi s rakovinou a jejich blízké. Pokud chcete strávit večer s krásnou hudbou v krásné chrámu a navíc pomoci dobré věci, máte možnost si lístek koupit v předprodeji na recepci hospice nebo v Turistickém informačním centru na Radnické 2.

Již brzy bude kostel sv. Jakuba v Brně v omezeném rozsahu znovu otevřen. Mši sv. s požehnáním Božího lidu i kostela bude slavit v sobotu 10. října 2015 v 16.00 hod. Mons Vojtěch Cikrle, biskup brněnský. Všichni jste srdečně zváni. 

Srdečně vás zveme na benefiční koncert, který pořádá Klinika dětské onkologie v Brně. Uskuteční se 11. října 2015 v 19 hod v SONO Centru a vystoupí na něm spolu s Hradišťanem a Slováckým komorním orchestrem i vyléčení pacienti kliniky. Výtěžek koncertu bude použit na zkvalitnění podpory a pomoci pacientům kliniky a jejich rodinám. Bližší informace na nástěnce. 


V sákristii si můžete zakoupit stolní kalendáře na příští rok 2016.

Žádné komentáře: