úterý 20. října 2015

Ohlédnutí za 1. národním eucharistickým kongresem

V rámci Národního eucharistického kongresu ve dnech 16. a 17. října 2015 se v Brně konalo mnoho akcí. Všechny tyto akce spojovala jediná myšlenka – posílit náš vztah ke Kristu v eucharistii. K těmto akcím se přidala i naše farnost. 
V pátek po mši svaté (a také v sobotu odpoledne) jsme přivítali našeho bývalého kaplana otce Jiřího Kaňu. Nyní je farářem v Blansku a přijel za námi se svými farníky, manžely Sedlákovými. V přednášce s názvem Eucharistie a rodina nám společně přiblížili život blanenské farnosti. Farní rodina je v mnoha směrech podobná běžné základní rodině. Rodiče jsou nám dány a my se musíme s nimi naučit vycházet. Také farář (kněz) je nám do farnosti přiřazen a je na nás, jak ho dokážeme přijmout. Aby nám bylo dobře v běžné rodině, je zapotřebí, aby její jednotliví členové spolupracovali a vzájemně si pomáhali. Totéž platí pro rodinu duchovní, farní.

 Otec Jiří na příkladu své farnosti rozebíral možnosti jednotlivých skupin, jak se do života farní rodiny mohou zapojit. Například děti vypěstují na zahradě květiny a dají je na oltář, akolyté navíc chystají týdenní adorace či přivážejí seniory na mši. Starší ministranti dělají tzv. kmotry nováčkům. Jednotlivé skupiny či rodiny se střídají v obsluze při nedělní kavárně nebo při úklidu v kostele. Biřmovanci si kromě jména a kmotra vybírají činnost, kterou budou pravidelně přispívat k chodu a k radosti farní rodiny. 
Každá i ta nejdrobnější služba je potřebná a je pro rodinu stejně důležitá jako závažná rozhodnutí svatého otce. 
Do jaké míry jsme jako farníci z Křenové ochotni se inspirovat farní rodinou v Blansku? Máš už konkrétní úkol, který pravidelně plníš, aby bylo všem ve farní rodině dobře? Na závěr bych zdůraznila tři body, které mě osobně zaujaly. 

 1) Když dělám něco za někoho, dělám to já místo něj. Podobně když se modlím za někoho nebo za někoho jdu na mši sv., je to, jako bych tam byla dvakrát – za sebe i za toho druhého. 

2) Kněz, který odešel z jedné farnosti do jiné, své původní ovečky nese v srdci a stále se za ně modlí.

3) Tak jako Ježíš zemřel na kříži, aby vstal z mrtvých, také tzv. mrtvá farnost vstane k životu.

Další fotografie

Žádné komentáře: