čtvrtek 5. listopadu 2015

Dušičková pobožnost u hrobů kněží

V neděli 1.11. 2015 na Slavnost všech svatých se hrstka farníku společně s o.Petrem a o.Zdeňkem sešla na ústředním hřbitově v Brně u hrobu brněnské kapituly, nebo-li u kanovnických hrobů, kde odpočívají také kněží dříve sloužící v naší farnosti: P. Bohuslav Cemper a P. Mgr. Jan Kabeláč. Zde byla krátká dušičková pobožnost za všechny zemřelé, kterou otec Petr zakončil pokropením hrobu svěcenou vodou. Dále jsme pokračovali navštívit místa, kde odpočívají další osobnosti, které se zapsali do života farnosti. Vždy nás někdo z přítomných farníků dovedl k místu, o kterém věděl, a tak jsme se dozvěděli, kde odpočívají například bývalí kněží farnosti biskup Jan Bláha a P. Zdeněk Chylík, bývalá hospodyně farnosti Sigrid Wagner, nebo eucharistiánský řeholník fr. Mikuláš Vincenc Zich, bývalý kostelník.
Také jsme navštívili hroby přítomných farníků. U každého místa jsme se společně krátce pomodlili a otec Petr pak také hrob pokropil. Na závěr jsme se zastavili u hrobu, kde si přál odpočívat bývalý brněnský biskup Msgre. Prof. ThDr. Karel Skoupý. I když nás dohnala tma a zima, byla to pěkná společná procházka, kterou by si napříště neměl nikdo z farníků nechat ujít.

Žádné komentáře: