čtvrtek 12. listopadu 2015

Ohlášky 15.listopadu 2015

Dnes je 33.neděle v mezidobí.
Slavíme den Bible.

Děkujeme všem, kteří se zapojili do našeho adorační dne.

Dnes je mimořádná sbírka na potřeby farnosti: na bojler v sakristii, židle do sálu a oblečení pro ministranty. 

V tomto týdnu si připomínáme:
út: Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
st: Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
ne:Slavnost Ježíše Krista Krále.

Dnes po mši svaté v 9:30 bude spolčo pro děti. Budeme vyrábět lucerničky na adventní dobu.

Tento čtvrtek 19.listopadu 2015 proběhne setkání členů ekonomických rad farností děkanství brněnského s představenými diecéze.

Ve středu 25.listopadu se v 19.15 sejde pastorační rada farnosti.

V pátek 20.listopadu 2015 bude po večerní mši svaté od 19.15 tradiční úklid kostela. Pojďte nám pomoci se všemi lístečky, smítky a kamínky. Na všechny se těšíme a na závěr se i něčím občerstvíme.

Ve čtvrtek 26.listopdu je uzávěrka prosincového čísla farního zpravodaje. Své příspěvky posílejte na adresu: zpravodaj.krenova(at)gmail.com

V úterý 1. prosince 2015 v 18.30 jste srdečně zváni na VEČERNÍ RORÁTY, neboli mši sv. jen při svíčkách s adventním impulzem a po ní posezení u teplého nápoje na faře.

Srdečně Vám zveme na adventní duchovní obnovu v sobotu 5. prosince 2015 od 10 hod v našem kostele s o. Ladislavem Štefkem.

Žádné komentáře: