pátek 20. listopadu 2015

Ohlášky 22.listopadu 2015

Dnes je Slavnost Ježíše Krista Krále.

Děkujeme všem, kteří pomohli při úklidu kostela, i všem dárcům při mimořádné sbírce na potřeby kostela.

V tomto týdnu si připomínáme:
út: Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů, mučedníků
st: nez. památka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice
ne:1. neděle adventní

Při všech bohoslužbách budeme žehnat adventní věnce. Prosíme, abyste věnce přinesli už přede mší svatou k obětnímu stolu, kde budou na závěr bohoslužby požehnány.

Příští neděli 29.11. 2015 se děti s lucerničkami shromáždí přede mši svatou v 9.30 u bočních dveří do kostela. Budou k dispozici lucerničky pro všechny děti. Půjdeme společně průvodem do tmavého kostela, kde lucerničky položí na obětní stůl. Po mši sv. bude spolčo pro děti.

Příští neděli 29.11.2015 zve na modlitbu se zpěvy z Taizé v 19,45 hod. Modlitbu zpěvem doprovodí sbor z Kohoutovic pod vedením Petry Doffkové a Ireny Veselé.

Ve středu 25.listopadu se v 19.15 sejde pastorační rada farnosti.

Ve čtvrtek 26.listopdu je uzávěrka prosincového čísla farního zpravodaje. Své příspěvky posílejte na adresu: zpravodaj.krenova(at)gmail.com

V úterý 1. prosince 2015 v 18.30 jste srdečně zváni na VEČERNÍ RORÁTY, neboli mši sv. jen při svíčkách s adventním impulzem a po ní posezení u teplého nápoje na faře.

Srdečně Vám zveme na adventní duchovní obnovu v sobotu 5. prosince 2015 od 10 hod v našem kostele s o. Ladislavem Štefkem.

Žádné komentáře: