sobota 7. listopadu 2015

Ohlášky 8. listopadu 2015

Dnes je 32.neděle v mezidobí.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Svátek Posvěcení lateránské baziliky
út: Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
st: Památka sv. Martina, biskupa
 Je to náš adorační den.
 čt: Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
pá: Památka sv. Anežky České, panny
ne:33.neděle v mezidobí.
 Slavíme den Bible.

Příští neděli 15.listopadu 2015 bude mimořádná farní sbírka na potřeby farnosti. Chtěli bychom zavést bojler na teplou vodu do sakristie-přístavku a s tím budou spojené stavební úpravy, pořídit nové židle do farního sálu a nové oblečení pro ministranty. 

Ve středu 11.listopadu 2015 bude adorační den. Příležitost k soukromé adoraci bude od ranní mše svaté tj. 6.30 do večerní mše sv. tj 18.30. Kdo můžete napište se, prosím, na adorační hodinu. 

Příští neděli 15.listopadu bude po mši svaté v 9:30 spolčo pro děti. Budeme na něm vyrábět lucerničky, které děti budou během adventní doby nosit v průvodu. Prosíme rodiče, aby dali dětem na spolčo zavařovací sklenici, kterou by si mohly ozdobit barvy, pískem apod.


 Zpráva z biskupství: Vážení farníci, Biskupství brněnské informuje, že dne 19.listopadu 2015 proběhne setkání členů ekonomických rad farností děkanství brněnského s představenými diecéze. Tématy bude směrování pastorace v brněnské diecézi, téze finančního plánu diecéze i farností, průběh majetkového vyrovnání mezi státem a církví a správa farního majetku. Pokud budete mít zájem o bližší informace, můžete se následně obrátit na členy ekonomické rady ve Vaší farnosti, kteří Vám je rádi poskytnou. 

Srdečně Vám zveme na adventní duchovní obnovu v sobotu 5. prosince 2015 od 10 hod v našem kostele s o. Ladislavem Štefkem. Obnova nabídne podněty k prožívání Adventu (a blížících se Vánoc) a rovněž k dobrému »vstupu do Svatého roku milosrdenství«.

Žádné komentáře: