úterý 3. listopadu 2015

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

V pondělí 2. listopadu večer před mší svatou zavládla v našem kostele zvláštní atmosféra. Před oltářem byly nachystané desky s otvory pro svíčky, uprostřed hořel paškál. Za ním fotografie tří kněží naší farnosti, kteří v posledních deseti letech odešli na věčnost. Jako by nám chtěli říci, že tu jsou s námi při každé mši svaté. V evangeliu jsme si připomněli, že všechno, co děláme pro bližního, děláme pro Ježíše. Podle toho budeme souzeni. Při promluvě nám otec Petr zdůraznil slova otce kardinála Dominika Duky o významu rodiny a výchově dětí k modlitbě za zemřelé. Jak tedy žít, abychom se setkali v nebi? Otec Petr otázkou proniká do každého srdce: Co bychom dělali, kdyby nám někdo řekl, že za měsíc či za jeden den zemřeme? Jak bychom prožili zbývající čas? Ať se každý sám zamyslí…. Po promluvě jsme směli přistoupit k oltáři a s prosbou za konkrétního člověka zapálit svíčku. 
(Svíčky bude možné zapálit před každou mší svatou až do slavnosti Ježíše Krista Krále.)

Další záběry z bohoslužby za zemřelé

Žádné komentáře: