sobota 16. ledna 2016

Ohlášky 17. ledna 2016

Dnes je 2.neděle v mezidobí.
Děkujeme všem, kteří pomohli při úklidu kostela.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
     Slavnost posvěcení našeho kostela.
čt: Památka sv. Anežky, panny a mučednice
ne: 3. neděle v mezidobí

Dnes bude po mši svaté pro rodiny s dětmi otevřena naše farní kavárna. Využijte této příležitosti k seznámení s dalšími lidmi s farnostmi, které třeba týden co týden potkáváte a neznáte ani jejich jméno. 

V pondělí 18. ledna 2016 bude slavnost posvěcení našeho kostela. Mše sv. bude ráno v 6.00 hod. a mimořádně i večer v 18.30, která bude slavnostní. 

Ve středu 20. ledna 2016 se sejde pastorační rada farnosti. Setkání začneme mší svatou "pro" a "za" pastorační radu v 18.30. 

Příští neděli 24.1.2016 bude po mši sv. pro rodiny s dětmi na faře spolčo pro děti

O prázdninách připravujeme farní tábor pro děti v Opatově u Třebíče. Přihlášky a bližší info jsou vzadu na stolku i na webu farnosti. Letos se děti mohou těšit do věhlasné Školy čar a kouzel v Bradavicích, kde se na ně už teď těší velevážený profesorský sbor. 

V neděli 31.ledna 2016 budeme při sv. v 9.30 udělovat pomazání nemocných. Tuto svátost mohou přijmout všichni, kteří jsou vážněji nemocní nebo kteří se cítí oslabeni stářím. Na přijetí této svátosti je dobré se připravit dobrou svátostí smíření. Zájemce o přijetí této svátosti prosíme, aby se napsali na lístek na stolku v kostele, nebo sakristii a to nejpozději do pátku 29.ledna 2016. Nenoste prosím jména napsaná na lístcích, tím se vytváří dva seznamy a je v tom potom zmatek.

Žádné komentáře: