neděle 31. ledna 2016

Druhý terciát otce Petra

  Milé sestry a bratři! V rámci formace u mého společenství Schönstatt-Patres máme asi po šesti, sedmi letech kněžské služby tzv. druhý terciát. Je to doba strávená v ústraní, kdy se snažíme scelit všechny dosud nabyté zkušenosti. Píšeme náš životní román. Má nám to pomoci, abychom mohli zcela sloužit lidem, ke kterým nás Pán posílá. 
  Můj terciát bude probíhat na Hoře Sión v Schönstattě. Začíná mi v pondělí večer 15.února 2016. Končí mi v neděli 8.května 2016 v den mého kněžského svěcení:-). V tomto období nebudu dostupný. Můžete si na mě vzpomenout při mši svaté a v modlitbě, to samé mohu slíbit já Vám:-). Během tohoto období se ve všem můžete obrátit na mého spolubratra o. Ladislava Štefka. 
   Na hrobce jednoho biskupa z 11 st.. v kryptě Westminsterského opatství stojí vytesáno: „Když jsem byl mladý a svobodný a má fantazie neznala hranic, snil jsem o tom, že změním svět. Jak jsem stárnul a moudřel, zjišťoval jsem, že svět se nezmění, a tak jsem svůj záměr trochu omezil a rozhodl se změnit jen svou zemi. Ale jak se zdálo, nedala se změnit ani ta. Na sklonku svého života jsem podnikl poslední zoufalý pokus a rozhodl jsem se změnit aspoň svou rodinu, své nejbližší. Ale ani to se mi bohužel nepodařilo. A teprve nyní, na smrtelném loži, jsem si uvědomil, že kdybych byl nejdříve změnil sebe, šel bych příkladem své rodině a ta by se také změnila. S pomocí a povzbuzením své rodiny bych dokázal zlepšit svou zemi a – kdoví? – možná i změnit celý svět.“ 
Možná mohou tato slova být takovým malým povzbuzením, inspirací, nakopnutím pro mě i pro Vás. Přeji Vám požehnané a plodné prožití postní i velikonoční doby a těším se, dá-li Pán, na viděnou na svatodušní svátky 15. května 2016. Ze srdce Vám žehnám.
  o. Petr Polívka