úterý 12. ledna 2016

Královské děti

V neděli 10. ledna 2016 se sešlo na faře první povánoční spolčo našich dětí. Byl svátek Křtu Páně, takže se využila poslední příležitost ke zpěvu koled. Děti si koledy zazpívaly s velkou chutí, bylo poznat, že je mají už dobře zažité. Dokonce se přidala i jedna malá flétnistka s doprovodem na zobcovou flétnu!
I v úvodní modlitbě, při které si děti předávaly hořící svíčku, se odrazily prožitky vánočních svátků. Kupodivu děti neděkovaly jen za dárky, ale ozývaly se spontánní díky zejména za to, že se doma všichni společně sešli, že maminka neměla službu, že jim bylo spolu dobře… Potom se povídalo o zážitcích se třemi králi a Slávka se dětí zeptala, zda vědí, že i ony jsou královského původu? Nejprve byly děti trochu nejisté, ale když Slávka vytáhla svou křestní roušku a svíčku a přidala k tomu pár vysvětlujících vět, byli si už všichni přítomní jistí, že jsou také královskými syny a dcerami.
Mimochodem – svou křestní roušku ukazoval v kostele při promluvě i otec Petr, a nebyli prý se Slávkou vůbec domluveni. Na Slávčině křestní roušce bylo vyšité slovo „Věřím“, datum křtu a jméno Zdislava.
A protože ke každému správnému králi, královně nebo k princi a princezně patří královská koruna, daly se děti hned do práce a kreslily, stříhaly, lepily… až měl každý (včetně otce Petra a Slávky) svou nádhernou korunu! Každá koruna byla jiná, jedna hezčí než druhá, všechny krásné a úžasné… přesně tak, jako naše děti!

Další foto ze setkání

Žádné komentáře: