sobota 2. ledna 2016

Pozvánka na farní tábor

O prázdninách připravujeme farní tábor pro děti v Opatově u Třebíče. Přihlášky a bližší info jsou vzadu na stolku i na webu farnosti. Letos se děti mohou těšit do věhlasné Školy čar a kouzel v Bradavicích, kde se na ně už teď těší velevážený profesorský sbor.
Zde najdete bližší info a přihlášku.

Videopozvánka na tábor

Přihlášky na tábor odevzdávejte u otce Petra nebo u Zdislavy Sychrové.

Žádné komentáře: