sobota 23. ledna 2016

Ohlášky 24. ledna 2016

Dnes je 3.neděle v mezidobí.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

út: Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů 
čt: Památka sv.Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
 ne: 4. neděle v mezidobí

V neděli 24.1.2016 bude po mši sv. pro rodiny s dětmi na faře spolčo pro děti.

Příští neděli 31. ledna 2016 bude mimořádná farní sbírka na náklady za topení na faře i v kostele. Celkové roční náklady jsou 185 601,11 Kč, větší část už máme uhrazenou, ale máme ještě doplácet 36 958,-Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať všem dárcům. 

Připravujeme nové číslo farního zpravodaje. Své příspěvky můžete posílat na adresu zpravodaj.krenova@gmail.com Uzávěrka čísla je ve čtvrtek 28.ledna 2016.

V neděli 31.ledna 2016 budeme při sv. v 9.30 udělovat pomazání nemocných. Zájemce o přijetí této svátosti prosíme, aby se napsali na lístek na stolku v kostele, nebo sakristii a to nejpozději do pátku 29.ledna 2016. 

O prázdninách připravujeme farní tábor pro děti v Opatově u Třebíče. Přihlášky a bližší info jsou vzadu na stolku i na webu farnosti. 

V neděli 14.února 2016 bude při všech bohoslužbách příležitost k individuálnímu Valentýnskému požehnání pro všechny zamilované páry, snoubence a manžele, ať už jsou spolu krátce či dlouze. 

Během postní doby budou při nedělních bohoslužbách probíhat tématické promluvy na téma: Čísti svátosti smíření. Bližší info na nástěnce a na webu. První bude v neděli 14.února 2016. 

Postní duchovní obnova bude v sobotu 20. února 2016. Bližší info na nástěnce.

Žádné komentáře: