sobota 2. ledna 2016

Ohlášky 3. ledna 2016

Dnes je 2. neděle po Narození Páně.

V tomto týdnu si připomínáme:
st: Slavnost Zjevení Páně.
 Je to doporučený svátek.
ne: Svátek Křtu Páně.
 Končí doba vánoční.

Na Slavnost Zjevení Páně 6. ledna 2016 zazpívá při mši svaté v 18.30 komorní sbor Ensemble Versus: moteta Rolanda de Lassus, Nicolause Zangia, Thomase Stolzera, Josquina Desprez a Francise Poulenca.

Příští neděli 10. ledna 2016 bude po mši sv. pro rodiny s dětmi spolčo pro děti.

O prázdninách připravujeme farní tábor pro děti v Opatově u Třebíče. Přihlášky a bližší info jsou vzadu na stolku i na webu farnosti. Letos se děti mohou těšit do věhlasné Školy čar a kouzel v Bradavicích, kde se na ně už teď těší velevážený profesorský sbor. 

V neděli 17. ledna 2016 bude po mši svaté pro rodiny s dětmi otevřena naše farní kavárna. Využijte této příležitosti k seznámení s dalšími lidmi s farnostmi, které třeba týden co týden potkáváte a neznáte ani jejich jméno.

Žádné komentáře: