neděle 28. února 2016

CESTA DĚTÍ k Bráně Božího milosrdenství pokračuje

CESTA DĚTÍ k Bráně Božího milosrdenství pokračuje i o jarních prázdninách. Obrázek s úkolem najdete na následujícím odkaze: Obrázek se zadáním úkolu - 3. neděle postní
Děti mají za úkol učit se trpělivosti. Vytrvají-li i v "opravdové" modlitbě (která je základem života s Bohem), půjde jim vše snáze a určitě zvládnou nejen tento úkol.Opravdově se pomodlit 
Po jarních prázdninách v pátek 11. března v 18.00 hod. se děti v našem kostele pomodlí křížovou cestu a zazpívají si písničku s kytarou.

Žádné komentáře: