sobota 27. února 2016

Ohlášky 28. února 2016

Dnes je 3.neděle postní.

V tomto týdnu si připomínáme:

ne: 4. neděle postní

Během postní doby probíhají při nedělních bohoslužbách tématické promluvy na téma: Části svátosti smíření. Bližší info na nástěnce a na webu.

Na první pátek 4.3.2016 je po večerní mši svaté příležitost k soukromé adoraci do 20 hodin.

Příští neděli 6.3.2016 se uskuteční ve všech kostelích naší diecéze sbírka na podporu účastníků Světového dne mládeže v Krakově.

V sakristii je stále možné se zapsat na čtení křížové cesty. Křížová cesta je v pátek a v neděli vždy v 18 hod.

O prázdninách připravujeme farní tábor pro děti v Opatově  u Třebíče. Přihlášky a bližší info jsou vzadu na stolku i na webu farnosti.

Žádné komentáře: