neděle 20. března 2016

CESTA DĚTÍ k Bráně Božího milosrdenství pokračuje!

CESTA DĚTÍ k Bráně Božího milosrdenství pokračuje už šestým týdnem. Minulou neděli se uskutečnilo velké opakování, při kterém si děti mohly znovu připomenout celou cestu. Opakovat lze stále, doporučuje se však po částech :)
Ohlédnutí dětí na cestě. 
Spolu s dětmi jsme dnešní Květnou nedělí vstoupili do nejdůležitějšího týdne roku, do Svatého týdne. Děti už získaly plněním úkolů v uplynulých týdnech řadu zkušeností, takže úkol v nastávajícím týdnu – být pozorný, všímat si a každý den někomu pomoci – bude pro ně jistě jednoduchý. Dobrou přípravou k tomu byl pro děti uplynulý týden, kdy se učily druhé chápat a projevovat to. K pochopení dnů Svatého týdne – pro poznání biblických událostí a toho, jak to dnes v kostele slavíme, obdržely děti obrázková leporela. Cesta dětí bude vyhodnocena drobnými odměnami o neděli Božího milosrdenství 3. dubna po mši svaté pro rodiny s dětmi. To už by se naše srdce měla opravdu stávat živými branami Božího milosrdenství…

Žádné komentáře: