neděle 27. března 2016

CESTA DĚTÍ k Bráně Božího milosrdenství nekončí!

Postní doba skončila, ale cesta dětí pokračuje. Jdeme společně dál až k Božímu milosrdenství. Oslavíme jej příští neděli, kdy také naši společnou cestu vyhodnotíme. Děti dnes dostaly nové samolepky s obrázky darů Ducha Svatého. Jeho dary jsou moc důležité, k čemu a proč – to už děti jistě poznají z obrázků. O Ducha Svatého bychom měli prosit stále, každý den. A poslední úkol na následující týden vyplývá z Ježíšových slov: “Pokoj vám!“ Žít v pokoji, to znamená žít s vděčností a s opravdovou modlitbou. Opravdové modlitbě jsme se na naší cestě učili, víme už jak na to, ale opravdově se modlit, to se člověk učí celý život… A vděčnost budeme projevovat tím, že budeme denně objevovat, co pro nás všechno kdo dělá, čím jsme od Boha i od lidí obdarováváni… A budeme se snažit každý den někomu poděkovat, někoho pochválit. A nezapomeneme na děkování a chválení také při modlitbě.
Pouť dětí k Svaté bráně na Petrově

Žádné komentáře: