pátek 18. března 2016

Ohlášky 20. března 2016

Dnes je Květná neděle.

Děkujeme všem, kteří se zapojili při předvelikonočním úklidu kostela.


Dnes odpoledne se bude zpovídat od 17.00 hod a v úterý a ve středu už od 17.30 hod.

Zájemci o návštěvu nemocných před Velikonocemi se mohou přihlásit v sakristii, nebo telefonicky na faře.

Ze soboty na neděli se posouvá čas o hodinu dopředu, takže noc bude o hodinu kratší.

Nácvik ministrantů pro velikonoční třídení bude v pátek v 17.00 hod a v sobotu v 9.00 v kostele.

Na ZELENÝ ČTVRTEK v 9.00 bude v katedrále pontifikální mše sv. se svěcením olejů. Při této mši svaté obnoví přítomní kněží své kněžské sliby. V našem kostele bude mše sv. na památku Poslední večeře Páně v 18.30.

Po mši svaté jste zváni na modlitbu v Getsemanské zahradě. Kostel bude otevřený do 21. hodiny.

Na VELKÝ PÁTEK je památka obětní smrti Ježíše Krista za lidstvo. Velkopáteční obřady začnou rovněž v 18.30. Velký pátek je dnem přísného postu. (Přísný půst zahrnuje půst újmy a půst od masitých pokrmů. Při půstu újmy je dovoleno se najíst jen jednou za den dosyta a dvakrát méně než jindy. Půst újmy zavazuje katolíky od 18 do dovršených 59 let. Nemoc od půstu újmy osvobozuje. Půst zdrženlivosti od masitých pokrmů zavazuje katolíky od 14 let.)

Na BÍLOU SOBOTU začínají obřady velikonoční vigilie ve 20.00 hod. svěcením ohně a velikonoční svíce. Za příznivého počasí se shromáždíme na nádvoří před bočním vchodem kostela.

Ne: SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ. Mše sv. budou podle obvyklého nedělního pořádku. Při všech mších sv. se budou žehnat pokrmy.

Příští neděli 27.března 2016 bude mimořádná farní sbírka na výměnu oken, která je určena na krytí nákladů spojených s plánovanou postupnou výměnou oken na farní budově.

Zvukové záznamy jednotlivých katechezí k tématu »části svátosti smíření« jsou k dispozici na webu farnosti.

V sobotu 2. dubna 2016 se uskuteční v Praze Národní pochod pro život na podporu ochrany počatého života.

3 komentáře:

Unknown řekl(a)...

Dobrý den, chtěl bych se Vás zeptat, zda bude mše ve na Zelený čtvrtek v 6:00 ? respektive svátost smíření?
Děkuji Vám za odpověď
Marek

Anonymní řekl(a)...

Na Zelený čtvrtek je mše sv. v 18.30 a zpovídá se od 17.30 do 18.00 a podle potřeby ještě také po mši sv.

Anonymní řekl(a)...

Děkuji Vám, za odpověď