sobota 26. března 2016

Ohlášky 27. března 2016

Dnes je Slavnost Zmrtvýchvstání Páně.

Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě a prožití velikonočních svátků v naší farnosti.

Příští neděli bude 2. neděle velikonoční (Božího milosrdenství)

Při všech bohoslužbách dnes žehnáme velikonoční pokrmy. Přineste je prosím, dopředu před obětní stůl, a na závěr ohlášek je požehnáme.

Dnes se koná mimořádná farní sbírka na výměnu oken, která je určena na krytí nákladů spojených s plánovanou postupnou výměnou oken na farní budově.

Vyhodnocení Cesty dětí k Bráně Božího milosrdenství se uskuteční po mši svaté pro rodiny s dětmi v neděli Božího milosrdenství 3. dubna 2016. Děti nebo jejich zástupci obdrží drobné odměny a bude následovat spolčo pro děti.

V pondělí 4. dubna 2016, po neděli Božího milosrdenství, se uskuteční z naší farnosti pouť dětí k Svaté bráně na Petrově. Začátek je v 15.45 u fary na Křenové, návrat do 17.30. Připojit se může každý dle svých možností bez ohledu na věk. Více info na vývěsce a na webu.

V sobotu 2. dubna 2016 se uskuteční v Praze Národní pochod pro život na podporu ochrany počatého života.

Připravujeme nové číslo farního zpravodaje. Vaše příspěvky uvítáme, a můžete je posílat na adresu zpravodaj.krenova@gmail.com, nebo je případně můžete přinést i do sakristie. Uzávěrka čísla je ve čtvrtek 31.března 2016.

Žádné komentáře: