pátek 29. dubna 2016

Ohlášky 1. května 2016

Dnes je 6. neděle velikonoční.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
út: Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
čt: Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ – doporučený svátek
pá: Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
Příští neděli bude 7. neděle velikonoční

Tuto neděli 1. května 2016 bude po mši sv. pro rodiny s dětmi na faře spolčo pro děti.

V úterý 3. května 2016 se budeme modlit od 18 hodin v našem kostele za obnovu mariánského sloupu v Praze.

Na první pátek 6. května 2016 je po večerní mši svaté příležitost k soukromé adoraci do 20 hodin.

V měsíci květnu budou na závěr večerních bohoslužeb mariánské litanie. Při úterních večerních bohoslužbách se seznámíme s obsahem 8. kapitoly koncilního dokumentu Lumen gentium, která pojednává o Panně Marii v »tajemství Krista a církve«.

V pátek 10. června 2016 proběhne Noc kostelů. Zájemce o službu pořadatele prosíme, aby se co nejdříve zapsali na formulář v sakristii a uvedli na sebe kontakt.

O letních prázdninách připravujeme farní tábor pro děti v Opatově u Třebíče. Přihlášky a bližší info jsou vzadu na stolku i na webu farnosti.

Žádné komentáře: