sobota 23. dubna 2016

Ohlášky 24. dubna 2016

Dnes je 5. neděle velikonoční.

V tomto týdnu si připomínáme:
 po: Svátek sv. Marka, evangelisty
pá: Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy
Příští neděli bude 6. neděle velikonoční

Tuto neděli 24. dubna 2016 se koná sbírka na pomoc trpícím na Ukrajině. Tato sbírka probíhá ve všech evropských katolických kostelech. Oznámil to papež František 3. dubna 2016 během nedělní modlitby Regina coeli na Svatopetrském náměstí v Římě.

Příští neděli 1. května 2016 bude po mši sv. pro rodiny s dětmi na faře spolčo pro děti.

V měsíci květnu budou na závěr večerních bohoslužeb mariánské litanie. Při úterních večerních bohoslužbách se seznámíme s obsahem 8. kapitoly koncilního dokumentu Lumen gentium, která pojednává o Panně Marii v »tajemství Krista a církve«.

O letních prázdninách připravujeme farní tábor pro děti v Opatově u Třebíče. Přihlášky a bližší info jsou vzadu na stolku i na webu farnosti.

Žádné komentáře: