sobota 2. dubna 2016

Ohlášky 3. dubna 2016

Dnes je 2. neděle velikonoční - Božího milosrdenství

Děkujeme ještě jednou všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě a prožití velikonočních svátků v naší farnosti.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ (mše sv. bude v 6.00 a mimořádně také v 18.30)
čt: Památka sv. Jana Křtitele de la Salle, kněze
Příští neděli bude 3. neděle velikonoční

Vyhodnocení Cesty dětí k Bráně Božího milosrdenství se uskuteční po mši svaté pro rodiny s dětmi tuto neděli Božího milosrdenství 3. dubna 2016. Děti nebo jejich zástupci obdrží drobné odměny a bude následovat spolčo pro děti.

Tuto neděli 3. dubna 2016 se budeme modlit od 18 hodin v našem kostele za obnovu mariánského sloupu v Praze.

V pondělí 4. dubna 2016, po neděli Božího milosrdenství, se uskuteční z naší farnosti pouť dětí k Svaté bráně na Petrově. Začátek je v 15.45 u fary na Křenové, návrat do 17.30. Připojit se může každý dle svých možností bez ohledu na věk. Více info na vývěsce a na webu.

Tuto středu 6. dubna 2016 po večerní mši sv. asi v 19.15 se sejde na faře pracovní tým k domluvě programu Noci kostelů, která se letos koná v pátek 10. června. Prosíme zvláště farníky, kteří již v minulosti s programem pomáhali, aby se dostavili. Na tuto akci budeme potřebovat dostatek pořadatelů k zajištění zdárného průběhu akce. Také prohlídka věže závisí na počtu přihlášených průvodců. Ochotni farníci o tyto služby se mohou přihlásit v sakristii nebo se ozvat na e-mail: nk.krenova@gmail.com

O letních prázdninách připravujeme farní tábor pro děti v Opatově u Třebíče. Přihlášky a bližší info jsou vzadu na stolku i na webu farnosti.

Příští neděli vyjde nové číslo farního zpravodaje.

Ve čtvrtek 7. dubna 2016 při poutní večerní mši sv. v 17.30 bude v katedrále sv. Petra a Pavla udělována svátost pomazání nemocných, která je posilou pro snášení nemoci a je spojena s prosbou o uzdravení. Mši sv. předchází od 16.30 tichá adorace a od 17.00 adorace s prosbami za nemocné. Bohoslužbu, na kterou jsou zváni nejen  nemocní, ale i starší lidé, bude sloužit otec generální vikář Mons. Jiří Mikulášek.

Žádné komentáře: