sobota 21. května 2016

Ohlášky 22. května 2016

Dnes je Slavnost Nejsvětější Trojice.

V tomto týdnu si připomínáme:
čt: Slavnost Těla a Krve Páně.
Je to doporučený svátek.
ne: 9. neděle v mezidobí

Ve čtvrtek 26. května 2016 budeme slavit Slavnost Těla a Krve Páně (Boží tělo). Mše svatá bude ráno v 6.00 hod. a večer v 18.30. Večerní mši svatá bude zakončena eucharistickým průvodem k oltáři na nádvoří našeho kostela. 

Zveme na modlitbu se zpěvy z Taizé v neděli 29.května 2016 v 19,45 hod. Modlitbu doprovodí BES - brněnský ekumenický sbor pod vedením Luboše Rause. 

Máme ještě pár posledních volných míst na farním táboře pro děti v Opatově u Třebíče. Přihlaste se, prosím, nejpozději do 31.května 2016. 

Při úterních večerních bohoslužbách se seznamujeme s obsahem 8. kapitoly koncilního dokumentu Lumen gentium

V sobotu 4. června 2016 v 9.00 hod. zveme všechny ochotné pomocníky na jarní úklid kostela před Nocí kostelů, aby se všem u nás líbilo. 

V neděli 5. června 2016 bude předtáborové setkání dětí, rodičů i vedoucích. Začneme mši svatou pro rodiny s dětmi v 9.30 a setkání bude potom pokračovat na faře. 

Hledáme posilu pro naše farní fotografy. Nepotřebujeme žádné profesionální fotografy, ale někoho, kdo umí obsluhovat klasický digitální foťák a na na koho bychom se mohli čas od času obrátit. Hlaste se, prosím, u o. Petra Polívky. 

Vyšla knížka Pod laskyplným pohledem milosrdného Otce. Jde o vybrané texty P. Josefa Kentenicha, zakladatele schönstattského hnutí, k milosrdenství. K nahlédnutí i k zakoupení je v sakristii. Je to jedna z možností, jak nahlédnout trochu do bohatství schönstattské spirituality našich kněží, a něco pro obohacení svého duchovního života.

Žádné komentáře: