pátek 27. května 2016

Ohlášky 29. května 2016

Dnes je 9. neděle v mezidobí.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Památka sv. Zdislavy
út: Svátek Navštívení Panny Marie.
st: Památka sv. Justina, mučedníka
pá: Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.
so: Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie.
ne: 10. neděle v mezidobí

Zveme na modlitbu se zpěvy z Taizé v neděli 29.května 2016 v 19,45 hod. Modlitbu doprovodí BES - brněnský ekumenický sbor pod vedením Luboše Rause. 

V úterý zakončíme při večerní mši svaté seznamování s koncilním dokumentem Lumen gentium (s osmou kapitolou o Panně Marii). 

V sobotu 4. června 2016 v 9.00 hod. zveme všechny ochotné pomocníky na jarní úklid kostela před Nocí kostelů, aby se všem u nás líbilo. 

Příští neděli 5. června 2016 bude předtáborové setkání dětí, rodičů i vedoucích. Začneme mši svatou pro rodiny s dětmi v 9.30 a setkání bude potom pokračovat na faře. 

Vyšla knížka Pod láskyplným pohledem milosrdného Otce. K nahlédnutí i k zakoupení je v sakristii.

Žádné komentáře: