sobota 7. května 2016

Ohlášky 8. května 2016

Dnes je 7. neděle velikonoční.

V tomto týdnu si připomínáme:
pá: Nezávazná památka Panny Marie Fatimské
Příští neděli bude Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO – touto slavností končí doba velikonoční.

V pátek 13. května 2016 bude po večerní mši sv. od cca. 19.15 úklid kostela. Prosíme Vás o pomoc a těšíme se na všechny pomocníky.

V sobotu 14. května 2016 budeme slavit v 18.30 svatodušní vigilii s lucernáriem, při které bude možné obnovit závazky, které jsme přijali při biřmováni. Zvláště zvaní jsou biřmovaní v loňském roce v naší farnosti, jejich kmotři a rodiče.

Příští neděli 15. května 2016 bude po mši sv. pro rodiny s dětmi na faře spolčo pro děti.

Příští neděli 15. května 2016 se uskuteční sbírka na charitativní účely.

V měsíci květnu jsou na závěr večerních bohoslužeb mariánské litanie. Při úterních večerních bohoslužbách se seznamujeme s obsahem 8. kapitoly koncilního dokumentu Lumen gentium, která pojednává o Panně Marii v »tajemství Krista a církve«.

V pátek 10. června 2016 proběhne Noc kostelů. Zájemce o službu pořadatele prosíme, aby se co nejdříve zapsali na formulář, který je v kostele vzadu na stolku, a aby uvedli na sebe kontakt.

O letních prázdninách připravujeme farní tábor pro děti v Opatově u Třebíče. Přihlášky a bližší info jsou vzadu na stolku i na webu farnosti.

Žádné komentáře: