sobota 7. května 2016

Svatodušní vigilie s lucernáriem


V sobotu 14. května 2016 bude v 18.30 v naší farnosti na Křenové v Brně svatodušní vigilie s lucernáriem a obnovou biřmovacích závazků. Bude to příležitost znovu zažít hukot a oheň v srdci jako ho zažili apoštolové o letnicích a Vy v okamžiku Vašeho biřmování. Přijměte pozvání k obnově vašich biřmovacích závazků, abyste znovu mohli hořet a zapalovat.

Žádné komentáře: