sobota 18. června 2016

Ohlášky 19.června 2016

Dnes je 12. neděle v mezidobí.

Děkujeme všem, kteří pomohli při úklidu kostela.

V tomto týdnu si připomínáme:
pá: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
ne: 13. neděle v mezidobí

Dnes je v 9.30 poslední mše svatá pro rodiny s děmi i spolčo pro děti, kterým ukončíme letošní školní rok. 

Příští neděli vyjde nové číslo farního zpravodaje. 

Od září bude probíhat příprava na biřmování, která je určená pro všechny od 19 let. Horní hranice nexistuje, nikdy není pozdě. Biřmování potom bude v květnu 2017 spolu s mladšími biřmovanci, kteří se už rok připravují. Bliží informace budou následovat v září. 

Od září se budete moci všichni (tj. děti, mládež i dospělí) zapojit do projektu Zpovídat se s chutí a užitkem. Půjde o to udělat si "devět prvních pátků", které se vážou k příslibu Pána Ježíše sv . Marii Markétě Alacoque, že kdo si je udělá, dostane milost pokání na konci života. Bližší informace budou ve zopravodaji a na webu. 

S touto nabídkou bude spojený i Večer milosrdenství, který bude takovým startem do "deviti prvních pátků". Připravujeme svědectví o tom Jak jsme se naučili/učíme se zpovídat. Bližší informace budou ve zpravodaji a na webu. Večer milosrdenství je plánovaný na pátek 2. září. 2016. 

Rádi bychom nabídli o prázdninách v roce 2017 Letní duchovní obnovu pro rodiny. Zejména pro rodiny s dětmi ve věku do konce školní docházky. Potřebovali bychom vědět, jestli by o to byl dostatečný zájem. Pro rodiny s dětmi bychom potřebovali vlastní pokoje, a sehnat takové vhodné místo, aby vyhovovalo potřebám obnovy, nebude tak snadné, proto bychom potřebovali vědět o Vašem zájmu do 15.září 2016.

Žádné komentáře: