sobota 25. června 2016

Ohlášky 26. června 2016

Dnes je 13. neděle v mezidobí.

V tomto týdnu si připomínáme:
út: Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
st: Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů.
Je to doporučený svátek.
ne: 14.neděle v mezidobí

Dnes vychází nové číslo farního zpravodaje.

V září bychom chtěli začít přípravu na biřmování, pro všechny, kteří tuto svátost ještě nepřijali. Přihlásit se můžete od 19 let a horní hranice neexistuje. Chceme tuto přípravu nabídnout právě pro ty, kteří se už roky podílejí na farním životě, žijí ze svátostí, jen svátost biřmování jim nějak utekla, když se na ni připravovali jejich vrstevníci a teď neví, jak ji získat. Biřmování by potom bylo v naší farnosti v květnu spolu s našimi mladšími zájemci o biřmování. 

V září začne náboženství a příprava na první svaté přijímání pro žáky 3. a 4. tříd základní školy. S největší pravděpodobností bude probíhat každý čtvrtek. 

V září začne vyučování náboženství pro žáky 1. a 2. tříd základní školy. S největší pravděpodobností bude probíhat každý čtvrtek. 

V září začne vyučování náboženství pro žáky 5 až 9. tříd základní školy. Vyučovací den bude ještě upřesněn. 

Obracíme se na všechny studenty a žáky středních škol a odborných učilišť s nabídkou vyučování náboženství. I v tomto věku je nesmírně důležité mít někoho s kým se mohu sdílet se svými radostmi i těžkostmi v praktikování každodenního života v duchu evangelia. Vyučovací den bude ještě upřesněn. 

Od září se budete moci všichni (tj. děti, mládež i dospělí) zapojit do projektu Zpovídat se s chutí a užitkem. Půjde o to udělat si "devět prvních pátků", které se vážou k příslibu Pána Ježíše sv . Marii Markétě Alacoque, že kdo si je udělá, dostane milost pokání na konci života. Bližší informace budou ve zopravodaji a na webu. 

S touto nabídkou bude spojený i Večer milosrdenství, který bude takovým startem do "devíti prvních pátků". Připravujeme svědectví o tom Jak jsme se naučili/učíme se zpovídat. Bližší informace budou ve zpravodaji a na webu. Večer milosrdenství je plánovaný na pátek 2. září. 2016. 

Rádi bychom nabídli o prázdninách v roce 2017 Letní duchovní obnovu pro rodiny. Zejména pro rodiny s dětmi ve věku do konce školní docházky. Potřebovali bychom vědět, jestli by o to byl dostatečný zájem. Pro rodiny s dětmi bychom potřebovali vlastní pokoje, a sehnat takové vhodné místo, aby vyhovovalo potřebám obnovy, nebude tak snadné, proto bychom potřebovali vědět o Vašem zájmu do 15.září 2016. 

Ve středu 29.června 2016 se koná v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně ve 14 hod. biskupské svěcení Mons. Mgr. Ing. Pavla Konzbula, Dr., našeho nového pomocného biskupa. Kdo můžete, přijďte ho, prosím, podpořit svou modlitbou. 

Za 3 týdny začíná Světový den mládeže v Krakově. Jedná se o mimořádnou příležitost, jak prožít jubilejní rok milosrdenství, jak zakusit sounáležitost s celosvětovou církví a s papežem. Obracíme se zvláště na vás mladé, kteří jste se ještě pro tuto pouť nerozhodli, abyste této možnosti využili. Přihlásit se je možné na webu: krakov2016.signaly.cz. Organizátoři žádají o přihlášení do konce června. Pozdější přihlášení sebou nese organizační komplikace. 

Ve čtvrtek 21. července 2016 bude v naší farnosti Adorační den. Je to den, kdy se farnost modlí za sebe i za celou diecézi. Kostel bude otevřený po celý den. Nejsvětější Svátost bude vystavena od 6.30 do 18 hodin k soukromé adoraci. Přijměte pozvání k setkáním s naším Pánem.

Žádné komentáře: