sobota 4. června 2016

Ohlášky 5. června 2016

Dnes je 10. neděle v mezidobí.

Děkujeme všem, kteří pomohli při úklidu kostela. 

V tomto týdnu si připomínáme:
so: Památka sv. Barnabáše, apoštola
ne: 11. neděle v mezidobí

Dnešní mší sv. pro rodiny s dětmi jsme začali předtáborové setkání dětí, rodičů i vedoucích. Setkání nyní bude pokračovat na faře. 

V pátek 10. června 2016 bude Noc kostelů. Programy jsou k dispozici na stolku. 

Ve středu 15.června 2016 bude setkání pastorační rady. Začneme mší svatou v 18.30. 

V sobotu 18. června 2016 bude na naší farní zahradě posezení u ohně. Byl bych rád, aby se z toho postupně stala taková farní slavnost, kterou bychom začali mší svatou a potom bychom pokračovali na farní zahradě nejen opékáním různých pochutin, ale i s rozmanitým kulturním programem. Letos začneme jako obvykle v 19.30, ale kdyby někdo už chtěl a mohl přijít na mši svatou v 18.30 byl by to pěkný začátek. 

V neděli 19.června 2016 bude Závěrečné spolčo pro děti, kterým ukončíme letošní školní rok. Začneme ho mší svatou pro rodinu s dětmi v 9.30. 

Vyšla knížka Pod laskyplným pohledem milosrdného Otce. K nahlédnutí i k zakoupení je v sakristii.

Žádné komentáře: