středa 8. června 2016

Pouť naší farnosti ke Svaté bráně milosrdenství

V pondělí 4. dubna 2016 na slavnost Zvěstování Páně se sešli u fary na Křenové rodiče, děti a ostatní farníci na pouť ke Svaté bráně milosrdenství na Petrově. U fary nás přivítali naši milí duchovní otcové – p. Ladislav Štefek a p. Zdeněk Králík. Společně jsme se pomodlili a vykročili pěšky k naší katedrále sv. Petra a Pavla. Sluníčko nám svítilo, cesta s dětmi byla radostná a pěkně nám uběhla. Před Svatou branou jsme se ztišili a s pokorou jí procházeli. Ve svém srdci jsme nesli své drahé, nemocné, kněze, prosili za mír ve světě… Dospělí farníci zamířili do katedrály na odborný a poučný výklad o architektuře a historii této nádherné stavby. Vyslechli jsme zajímavé a pečlivě připravené povídání o počátcích vzniku stavby a výzdobě. Zaujala mě například historie vzniku kazatelny KAPISTRÁNKY, která nám připomíná kázání horlivého kazatele Jana Kapistránského – patrona našeho města Brna. Naše paní katechetky se v době prohlídky věnovaly dětem před katedrálou – na nádvoří. Měly pro děti pečlivě připravené soutěže a hry. Na závěr naší pouti p. Zdeněk Králík požehnal všem přítomným – malým i velkým poutníkům. Naše společné putování jsme zakončili mší svatou v našem kostelíčku. Domů jsme se vraceli spokojeně a radostně, obohaceni spoustou zajímavostí o našem krásném městě Brně.

Další záběry ze setkání

Žádné komentáře: