pátek 15. července 2016

Ohlášky 17.července 2016

Dnes je 16. neděle v mezidobí.

Děkujeme všem, kteří pomohli při úklidu kostela. 

V tomto týdnu si připomínáme:
pá: Památka sv. Marie Magdalény
so: Svátek sv. Brigity, řeholnice a patronky Evropy
ne: 17.neděle v mezidobí

Ve čtvrtek 21. července 2016 bude v naší farnosti Adorační den v duchu Světových dnů mládeže. Budeme se zvláště modlit za Světové dny mládeže v Krakově. Zveme vás všechny, abyste se během dne zastavili zde v kostele a alespoň chvíli věnovali ztišení a modlitbě před Kristem v Eucharistii. Zároveň prosíme, abyste se, kdo můžete, zapsali na stolku do adoračního rozvrhu, aby se nestalo, že by některou chvíli zůstal kostel prázdný. Každá farnost má během roku jeden svůj den, kdy se modlí za sebe i za celou diecézi. Kdo můžete, využijme tuto nabídku a zapojme se do tohoto nepřetržitého proudu modlitby. 

Rádi bychom nabídli o prázdninách v roce 2017 Letní duchovní obnovu pro rodiny. Rodiny, které by o obnovu měli zájem, prosíme, aby se přihlásili do 15.září 2016.

Žádné komentáře: