neděle 28. srpna 2016

Farní tábor "Škola čar a kouzel" v Opatově u Třebíče

V sobotu 13. 8. jsme s dětmi z naší farnosti vyrazili na tábor do Opatova u Třebíče. Zdejší fara se pro nás na týden stala Školou čar a kouzel v Bradavicích. Večer přivítal všechny studenty profesorský sbor v čele s Albusem Brumbálem, kterého ztělesnil otec Petr. Potom Moudrý klobouk rozdělil studenty do čtyř studentských kolejí: Nebelvíru, Havraspáru, Mrzimoru a Zmijozelu. Na závěr všechny čekala hostina – opékání špekáčků. 

Každý den čelili studenti různým zkouškám a úkolům, které prověřily jejich odhodlání, důvtip, odvahu, učenlivost, poctivost, optimismus a vytrvalost. Jako odměnu za splněné úkoly dostávali studenti bradavické zlaťáky.

Neděli jsme začali mší svatou v místním kostele svatého Bartoloměje. Před obědem byla otevřena Škola talentů s rozmanitými obory. V Nitrobraně studenti např. vzpomínali na nejkrásnější den svého života nebo měli najít v Bibli příběh, který někoho povzbudí.
V předmětu Objevování bylo třeba spočítat židle na faře, zjistit nejoblíbenější jídlo otce Petra nebo vyrobit kříž z přírodních materiálů. Úvod do světa mudlů zasvěcoval studenty do praktických věcí nekouzelnického světa. Měli za úkol např. opravit rozbitou věc, poslat domů pohled se správnou známkou, najít dopravní spojení apod.
V Kouzelnické hudbě bylo možné naučit se nápěv k několika písním, které jsme zpívali při mších. Kdo chtěl, mohl složit i nějakou vlastní chválovou písničku. Kouzelnické souboje prověřily děti v lukostřelbě, v přetahování lanem, vybíjené, karetních hrách nebo řečnických soubojích. V Kouzelnické orientaci měla bylo třeba pomocí busoly určit světové strany, projít kuličkou malé bludiště, uhádnout sérii hádanek, složit puzzle apod.
Studenti, kteří docházeli na Cvičení v milosrdenství, kreslili milosrdného Boha, přemýšleli, čím potěšit své nejbližší, četli modlitbu před jídlem apod.
Cílem semináře Cvičení v kamarádství bylo vyzkoušet si, jaké to je, když se mohu spolehnout na své kamarády, zažít s nimi radost a legraci. Škola talentů byla otevřena každý den a studenti si mohli vybrat různé úkoly, jejichž splnění jim každý profesor potvrdil ve studentském průkazu. 

 V neděli odpoledne čelili studenti nástrahám zapovězené chodby, kde museli splnit několik úkolů a najít kámen mudrců. Večer byli všichni odměněni pozváním do cukrárny v Kvikálkově. Za našetřené zlaťáky si mohli koupit Zaskočkrčky (sušenky), Rajský květ, Kouzelnický mls (oplatky), Pukance (popcorn), Baziliškovy slzy (limonáda) nebo Odvar z mandragory (kofola). V pondělí jsme se naučili, jak si poradit s bubáky.
V úterý zkameněli dva studenti. Celý den nám trvalo, než jsme zjistili, že za vše může bazilišek, ale odpoledne byl už netvor zneškodněn. Tento den se ještě všichni malí odvážní studenti zúčastnili stezky odvahy, pro ty větší byla připravena noční hra. Následující den jsme vyrazili za hranice Bradavic hledat poklady naší školy. Došli jsme k zámečku v Alejích a po krátkém odpočinku se vydali zpět. Po návratu jsme slavili mši na kamenech v koutu farní zahrady. A když přišel večer, mohly děti opět proměnit své zlaťáky za nějaké sladkosti v obchůdku Medový ráj. Ve čtvrtek nás přijel navštívit otec Zdeněk a otec Ladislav.

Největší pozornost si ale získal Ignác (plyšový klokan a maskot našeho spolča), který přijel spolu s nimi. Tento den jsme si ale museli ještě poradit s mozkomory, kteří z lidí vysávají radost. Na obranu proti nim pomáhá nějaká radostná vzpomínka, díky níž se podaří vyčarovat ochranné zaklínadlo.
Spousta radostných vzpomínek našich studentů (např. na první jedničku, na loňský tábor, na narození sourozence apod.) nám velice pomohla v odpolední bitvě proti mozkomorům.
Poslední táborový den jsme začali mší svatou, na které nechyběl ani Ignác. A protože bylo ještě chladno, děvčata mu půjčila i svoji mikinu, aby mu nebyla v kostele zima. Pak nás čekala velká soutěž o školní pohár. Studenti museli zvítězit v dračím souboji, nalézt správné vejce, zachránit kamaráda a poslepu projít bludištěm. Na odpoledne byl vyhlášen famfrpálový turnaj, jehož vítěz měl tu čest zahrát si proti profesorskému sboru. 
Večer byl slavnostní nástup s vyhlášením výsledků celotáborové hry. Vítězem se stal Nebelvír, na druhém místě se umístil Havraspár, na třetím místě Zmijozel a čtvrté místo obsadil s rozdílem pouhopouhého 1 bodu Mrzimor. Po předání diplomů si šli studenti vybrat své odměny a nakonec jsme to všichni oslavili v hospodě U Tří košťat. Pil se máslový ležák (hruškový džus a perlivá voda), medovina (džus a koření) i třešňový sirup se sodou, ledem a deštníčkem. Bradavický školní rok nám utekl jako voda a my se po týdnu museli opět vrátit zpět do Brna. Radostné vzpomínky na Opatov nám však zůstanou a budou nás chránit proti všem Mozkomorům.Předchozí tábory:
Farní tábor v Mrákotíně
Farní tábor v Lovčicích

Žádné komentáře: