sobota 20. srpna 2016

Ohlášky 21.srpna 2016

Dnes je 21. neděle v mezidobí.

Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli a přípravě a průběhu farního tábora. 

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Památka Panny Marie Královny.
st: Svátek sv. Bartoloměje, apoštola.
so: Památka sv. Moniky
ne: 22.neděle v mezidobí 

Od září začne mimořádná příprava na biřmování, pro všechny, kteří tuto svátost ještě nepřijali. Přihlásit se můžete všichni od 19 let a horní hranice neexistuje. Chceme tuto přípravu nabídnout právě pro ty, kteří se už roky podílejí na farním životě, žijí ze svátostí, jen svátost biřmování jim nějak utekla, když se na ni připravovali jejich vrstevníci a teď neví, jak ji získat. Vyplněné přihlášky můžete odevzdat v sákristii nebo poslat na mail farnosti. 

Rádi bychom nabídli o prázdninách v roce 2017 Letní duchovní obnovu pro rodiny. Rodiny, které by o obnovu měli zájem, prosíme, aby se přihlásili do 15.září 2016 v sakristii nebo na mailu farnosti.

Pokud máte nějaký úmysl, na který byste chtěli dát sloužit mši svatou, můžete si ho přijít zapsat do sakristie po každé mši svaté. Úmysly mše svaté se zapisují do konce října 2016

Žádné komentáře: