sobota 24. září 2016

Farní pouť do Slavkovic

   Milí farníci! Chtěl bych Vás pozvat na naši farní pouť do Slavkovic, kde vznikl kostel, jehož stavba byla nesena myšlenkou "odevzdat naše slabosti, bolesti a rozbité vztahy minulosti i současnosti Božímu milosrdenství." 
  Místní pan farář chtěl touto stavbou kaple/kostela sjednotit tři farnosti na Vysočině. Silně totiž vnímal, jak jsou nejednotné. Jak zde žije nenávist mezi těmi, kteří se zapletli s minulým režimem, a těmi, kteří byli mnohdy velice postiženi jeho působením. Rodiny mnoha sedláků byli vystěhovány do pohraničí a přervaly se tak celé životy a rodinné vztahy. 
   Často se nám vyčítá, a mnohdy oprávněně, že mluvíme o tom, jak se máme mít rádi, pomáhat si, odpouštět si a sami to neděláme. Dokážeme se urazit, naštvat kvůli čemukoliv. Řešíme to po svém a druhým tím působíme bolest. Jak to vypadá v našich rodinách? Jak komunikujeme se svým partnerem? Máme dobré a živé vztahy se svými rodiči, sourozenci a dalšími příbuznými? Jak vypadají naše vztahy s těmi, se kterými máme stále co do činění v práci, ve škole, ve farnosti, v sousedství? 
   Chtěl bych touto poutí dát podnět k usmíření se všemi lidmi v našem okolí, hlavně v tom nejbližším, tzn. s manželem, dětmi, sourozenci, příbuznými, spolužáky, kolegy v práci. Kde jsou lidé, tam automaticky vznikají nedorozumění a neshody. Nejsme stejní a máme různé potřeby. To není tragédií. Tragédie to může být, když žijeme tak, jako by toto napětí mezi námi nebylo, jako bychom úplně se všemi žili v míru, a moc dobře víme, že to není pravda. 
    Farní pouť bude v sobotu 22. října 2016. Sraz na brněnském hlavním nádraží ve vestibulu je v 7:45. Odjedeme v 8:11 přímým vlakem do Radňovic, odkud to bude ještě asi 30 minut pěšky ke kostelu. Mši svatou budeme slavit ve 11:00 hod. Předpokládaný návrat do Brna je po 17 hodině.

Žádné komentáře: