pátek 9. září 2016

Ohlášky 11.září 2016

Dnes je 24. neděle v mezidobí.

Děkujeme všem, kteří pomohli při pravidelném úklidu kostela. 

V tomto týdnu si připomínáme:
út: Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
st: Svátek Povýšení svatého kříže
čt: Památka Panny Marie Bolestné
pá: Památka sv. Ludmily, mučednice
ne: 25. neděle v mezidobí

Příprava na biřmování pro mládež bude v úterý 13.září po mši svaté v 19.15 na faře. 

Náboženství pro 1. a 2. ročník bude ve čtvrtek 15.září od 16,15 do 17.00 hod. na faře. 

Náboženství s přípravou na 1.sv. přijímání pro 3 a 4. ročník bude ve čtvrtek 15.září od 16.15 do 17.00 hod. na faře. 

Zájemci o mimořádnou přípravu na biřmování se sejdou ve čtvrtek 29.září 2016 po mši svaté na faře. Domluvíme se na termínech a způsobu přípravy. Je nám jasné, že jde většinou o lidi, kteří jsou plně vytížení v zaměstnání a mají rodinu, a proto se budeme snažit udělat přípravu na míru pro ty, kteří o přípravu budou mít zájem. 

Rádi bychom nabídli o prázdninách v roce 2017 Letní duchovní obnovu pro rodiny. Prosíme o předběžné přihlášky do 15.září. 

Příští neděli 18. září bude odpoledne v 16.30 na faře potáborové setkání. Příležitost znovu se setkat s ostatními studenty a profesory naší kouzelnické školy. Čekají nás fotky, hry, setkání s ostatními.

Žádné komentáře: