sobota 24. září 2016

Ohlášky 25.září 2016

Dnes je 26. neděle v mezidobí.

Dnes je sbírka na podporu pastorace a kněží v brněnské diecézi.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Nez. památka Kosmy a Damiána, mučedníků
út: Památka sv. Vincence z Paula, kněze
st: Slavnost sv. Václava, mučedníka
Je to doporučený svátek. Mše svatá bude ráno v 8.00 (i s příspěvkem chrámového sboru) a večer v 18.30.
čt: Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
pá: Památka sv. Jeronýma, kněze a učitelé církve
so: Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
ne: 27. neděle v mezidobí 

Příprava na biřmování pro mládež bude v úterý 27.září 2016 po mši svaté na faře. 

V úterý 27.září 2016 bude zkouška chrámové sboru na faře v sále. 

Zájemci o mimořádnou přípravu na biřmování se sejdou ve čtvrtek 29.září 2016 po mši svaté na faře. 

Příští neděli 2.října 2016 bude v 9.30 mše svatá obětována za zakladatele našeho chrámu p. biskupa Pavla hraběte Huyna u příležitosti 70. výročí jeho úmrtí (+ 2.10.1946 v Bolzanu). 

Příští neděli 2.října bude večer v 18.00 modlitba za obnovu mariánského sloupu v Praze

Příští neděli vyjde nové číslo farního zpravodaje. 

V sobotu 8. října 2016 bude výlet na Ekomfarmu v Jalovém dvoře. Sraz je v 10.00 hod. před budovou hlavního nádraží. Výlet je určen tentokrát pro starší děti caa. 13 let. Pojedeme vlakem do Slavkova u Brna a potom autobusem do Heršpic a potom půjdeme 40 minut pěšky na farmu. 

Spolčo po děti bude v neděli 9.10. 2016. Před ním bude v 9.30 mše svatá pro rodiny s dětmi s interaktivní promluvou. Děti se mohou zapojit do čtení přímluv a přinášení obětních darů. 

V neděli 9.října 2016 v 19,45 hod. bude modlitba se zpěvy z Taizé. Modlitbu zpěvem společně doprovodí SBM - schola brněnské mládeže pod vedením Štěpána Policera. 

V sobotu 22.října 2016 zveme na Farní pouť do Slavkovic. Budeme tam mít mši svatou ve 11.00 hod. Bližší informace jsou na webu a budou ve zpravodaji.

Žádné komentáře: